Tipografija

Povijest pisma

/revidirano 2.10.2020.

O pismu govorimo kada sličice dosegnu određeni stupanj stilizacije odnosno kada se slikovni znak u istoj formi koristi za isti pojam.

Njegove začetke nalazimo u neposrednim prethodnicima sumeranskog klinopisa iz Mezopotamije i staroegipatskih hijeroglifa, a rano slikovno pismo – piktografiju i ideografiju – mogli bismo smatrati spojnicom između pretpovijesnih spiljskih crteža i tog prapisma.

U svim je svojim praoblicima pismo imalo slikovni karakter, a pojedinačni se znak odnosio na pojedinačnu riječ. Osim kineskog pisma, sva su druga pisma prošla u svojem razvoju silabičku (slogovnu), konsonantsku i alfabetsku fazu.

Nastavi čitati “Tipografija”

Grafički dizajn

Kratka povijest grafičkog dizajna

Piksel vs. olovka

Posljednjih desetljeća praksa grafičkog dizajna doživjela je značajne promjene onoga trenutka kad su pikseli postali dobra alternativa u tisku i softveru te smanjili ovisnost profesije o uobičajenim alatima – olovci i papiru. Niti u jednoj drugoj disciplini dizajna računalna tehnologija nije imala tako preobražavajući utjecaj. Nastavi čitati “Grafički dizajn”