Grafičke tehnike

Carmen Bačura Potočić: Grafičke tehnike

Ilustracije udžbenika za umjetničke škole. Izdavač Školska knjiga.