Tipografija

Povijest pisma

/revidirano 2.10.2020.

O pismu govorimo kada sličice dosegnu određeni stupanj stilizacije odnosno kada se slikovni znak u istoj formi koristi za isti pojam.

Njegove začetke nalazimo u neposrednim prethodnicima sumeranskog klinopisa iz Mezopotamije i staroegipatskih hijeroglifa, a rano slikovno pismo – piktografiju i ideografiju – mogli bismo smatrati spojnicom između pretpovijesnih spiljskih crteža i tog prapisma.

U svim je svojim praoblicima pismo imalo slikovni karakter, a pojedinačni se znak odnosio na pojedinačnu riječ. Osim kineskog pisma, sva su druga pisma prošla u svojem razvoju silabičku (slogovnu), konsonantsku i alfabetsku fazu.

Nastavi čitati “Tipografija”

Ergonomija

Tehnike mjerenja antropometrijskih podataka

Tjelesne mjere obično se određuju pomoću dvije krajnje točke mjerenog razmaka.
Na primjer, za dužinu podlaktice često se mjeri razmak od lakta do vrha prstiju, stas (visina) počinje na podlozi na kojoj osoba stoji i prestaje na najvišoj točki lubanje.

Za mjere stasa osoba zauzima jednu od četiri uobičajene pozicije:
(1)   prirodno stojeći uspravno,
(2)   stojeći rastežući se do maksimalne visine,
(3)   oslanjajući se na zid s poravnatim leđima, te stražnjicom, ramenima i stražnjim dijelom glave dodirujući zid i
(4)   ležeći na leđima. Nastavi čitati “Ergonomija”

Likovna kompozicija za početnike

Kompozicijska načela

Kontrast

Kontrast je međusobno suprotstavljanje kvalitete i količine istovrsnih ili raznovrsnih likovnih elemenata.

Nastaje kobiniranjem suprotnog odnosno kombiniranjem maksimalne razlike veličina (malo-veliko, visko-nisko, kratko-dugo…), oblika (oblo-uglato, jednostavno-složeno, puno-šuplje…), boja (toplo-hladno, svijetlo-tamno, komplementarni kontrast…), crta (tanke-debele, ravne-zakrivljene…), položaja (vodoravno-uspravno, uspravno-koso…).

Nastavi čitati “Likovna kompozicija za početnike”

Likovni elementi za početnike

Osnovni elementi likovnog predočavanja

Točka

Prazna površina papira u nama izaziva osjećaj čistoće, tišine, mira, očekivanja. Ona je pozornica koja čeka prikazivanje radnje, odnosno tišina koja očekuje zvuk. Točka u grafičkom smislu predstavlja najmanji grafički znak. Ona je ujedno temeljna likovna i optička vrijednost. Točkom možemo graditi, možemo je varirati i međusobno kombinirati. Točke možemo nizati vodoravno, okomito, dijagonalno, kružno ili slobodno, možemo ih po plohi pravilno ili nepravilno raspoređivati. Nastavi čitati “Likovni elementi za početnike”

Grafički dizajn

Kratka povijest grafičkog dizajna

Piksel vs. olovka

Posljednjih desetljeća praksa grafičkog dizajna doživjela je značajne promjene onoga trenutka kad su pikseli postali dobra alternativa u tisku i softveru te smanjili ovisnost profesije o uobičajenim alatima – olovci i papiru. Niti u jednoj drugoj disciplini dizajna računalna tehnologija nije imala tako preobražavajući utjecaj. Nastavi čitati “Grafički dizajn”

Produkt dizajn

Održivi produkt dizajn

Postupak dizajna uvijek se prilagođava postavljenom zadatku, bez obzira radi li se naprimjer o šalici, biciklu, svjetiljci ili nekom drugom uporabnom predmetu.

Zadatak industrijskog dizajnera nije samo ‘dati proizvodu oblik’ nego i stvoriti koncepciju različitih načina distribucije i komunikacije s proizvodom. Svaki dobar dizajner, kao umjetnik i znanstvenik u isto vrijeme poznaje i poštuje pravila oblikovanja. To su sigurnost, jednostavnost, (multi)funkcionalnost, ekonomičnost i tehnologičnost, estetika, pristupačnost širim masama, i, u zadnje vrijeme sve više i ponovno popularna ekologičnost. Pojam dobrog i kvalitetno dizajniranog proizvoda danas je usko povezan s ekologijom i zaštitom okoliša. Cilj takvih dizajnera je pronaći rješenja ekoloških problema suvremenog svijeta s naglaskom na urbanizam i tehnološki razvitak. Nastavi čitati “Produkt dizajn”